Smart City Lab sai EASilt tuule tiibadesse

gerttu.simm
Esimesest klastrite taotlusvoorust said toetuse 10 konkurentsivõimelist klastrit, nende hulgas ka targa linna klaster, mille peamiseks tegevuseks on targa linna valdkondi hõlmavate toodete ja teenuste loomine ja arendamine.

Smart City Lab ühendab ettevõtted, linnakodanikud, avaliku võimu, teadus- ja arendusasutused ning innovatsiooni tugistruktuurid. Klaster keskendub linnaelu erinevaid valdkondi hõlmavate uuenduslike lahenduste loomisele, arendamisele (sh lõpptooteks muutmisele) ja ekspordile. Projekti eesmärgiks on on targa linna toodete ja teenuste arendamisega seotud ettevõtete ja organisatsioonide võimekuse kasv, rahvusvahelistumine ja müügitulude kasv läbi targa klastri arendamise perioodil 2015-2018, keskendudes linnaelu erinevaid valdkondi hõlmavate uuenduslike, säästlike ja avatud platvormidel toimivate teenuste loomisele ja edasiarendamisele (sh tootestamisele). Projekti tegevuste läbi kasvab nii osalevate ettevõtete rahvusvahelise tegevuse haare kui Eesti linnade ja Eesti kui atraktiivse majanduspiirkonna konkurentsivõime.

Klastri peamised fookusvaldkonnad on:
1. IKT läbivalt linnade erinevates tegevustes ja protsessides;
2. IKT ja teised tehnoloogiad meditsiini ja sotsiaalteenuste tõhusal ja kuluefektiivsel arendamisel;
3. Energiasääst hoonete rajamisel ja kasutamisel.

Visioon
Aastaks 2020 on targa linna lahenduste klaster Smart City rahvusvaheliselt tuntud kui Euroopa juhtivate, info- ja muudel tehnoloogiatel põhinevate linnaelu tarkade teenuste arendaja ja müüja rahvusvahelistel turgudel.

Missioon
Toetada Eestis loodud targa linna lahenduste konkurentsivõimelist ja linna elukvaliteeti tõstvat arengut ning kiirendada ettevõtete ja nende müügitulu kasvu nii kodu- kui välisturgudel. See saavutatakse läbi rahvusvaheliselt hinnatud innovatsioonikeskkonna, kus linnavõimud ja -kodanikud, teadlased ja erinevate sektorite ettevõtted jt. loovad ühiselt kaasaegsete tehnoloogiate võimalustele tuginevaid tarku lahendusi, mis võimaldavad linna ja ettevõtete teenuste efektiivsemat pakkumist ning mugavamat kasutamist.

Teiste toetust saanud klastritega on võimalik tutvuda SIIN.