Eesti Targa linna klaster ja IKT Klaster käisid koos USA õppevisiidil

gerttu.simm
4. – 12. septembrini viibisid Eesti Targa linna klastri ja IKT Klastri esindajad koos ettevõtjate ja teadlastega õppevisiidil USAs. Õppereisi käigus külastati Washington DC-d, Salisburyt (Marylandis) ja New Yorki.

Visiidil oli kaks peamist suunda:
  • avalik sektor ja nende vajadused erinevate digitaalsete lahenduste osas ning avaliku sektori ostuprotsessid e-lahenduste tellimisel;
  • erinevad abiorganisatsioonid ja nende toimimine ning tutvumine nende poolt läbiviidavate hangete ning projektide prioriteetidega.

Delegatsiooni juhtis Tartu linnapea Urmas Klaas. Visiidi käigus vahetati kogemusi e-valitsemise ja targa linna lahenduste valdkonnas, tutvustati Eesti ettevõtteid ning uuriti nende võimalusi maailmaturul oma tooteid-teenuseid pakkuda.

22-liikmelisse Eesti delegatsiooni kuulusid kaheksa IKT ja infrastruktuuri ettevõtte, Tartu Ülikooli ja Tallinna Tehnikaülikooli ning Tartu linna esindajad. Nädal aega kestnud visiidi jooksul külastati Washingtoni, Salisbury ja New Yorki.

Arvukatel kohtumistel olid kõne all avaliku sektori vajadused erinevate targa linna lahenduste osas ning ostuprotsessid e-lahenduste tellimisel. Eesti ettevõtjad tutvusid osalemisvõimalustega Maailmapanga ja ÜRO hangetel ning rahvusvaheliste abiorganisatsioonide arenguriikide abiprojektides.

Tartu sõpruslinnas Salisburys kohtuti sealse linnavalitsusega ning arutleti avaliku sektori hankeprotsessidest targa linna lahenduste ostmisel. Eesti ettevõtjad tutvusid Salisbury linna e-lahenduste võimaluste ja vajadustega. Kohtumisel New Yorgi linnavalitsusega olid samuti kõne all innovaatilised lahendused kohalikus omavalitsuses.

Kokkuvõtvalt õppevisiidi peamised tulemused:
  • Osalejad said ülevaate vajalikest eeldustest abiorganisatsioonide hangetes osalemiseks;
  • Parem ülevaade USA turule sisenemise praktilisest poolest, turkäitumisest;
  • Tutvutud kohalike omavalitsuste arenguvajaduste ja tööde hankimise protsessidega;
  • Osalejatel on võimalus osaleda New Yorki targa linna konkurssidel.