Kõik projekti raames valminud pilootprojektid ja uuringud on kaasrahastatud EASi toel Euroopa Regionaalarengu Fondist.