Kirjeldus
Tartu Teaduspargi kui innovatsiooni tugistruktuuri tegevuse eesmärgiks on teadus- ja tehnoloogiamahukate ettevõtete tekke, arendamise ning tegevuse toetamine, pakkudes infrastruktuuri- ja äriarendusteenust Tartu regioonis.                          

Teaduspargi peamised tegevussuunad tulenevad oma strateegilistest eesmärkidest:  
- atraktiivse ärikeskkonna loomine kinnisvaraarenduse kaudu;                                            
- alustavaid ettevõtjaid toetava ärikiirendi arendamine;                                                             - kõrgtehnoloogilist tööstust toetavate pooltööstuslike laborite väljaarendamine;           - klastriinitsiatiivide toetamine;                                                                                                         - innovaatilise organisatsiooni ja inimkapitali arendamine.                                                      

Teaduspargil on kahekümne tegevusaasta jooksul kujunenud hea koostöö erinevate rahvusvaheliste partneritega, sh paljude klastritega üle kogu Euroopa, seega saame pakkuda klastripartneritele tuge välissuhete arendamisel ja konkreetsete koostöövõimaluste leidmisel.    
Link
www.teaduspark.ee