Kirjeldus

Eesti ainsa tehnoloogiaülikoolina on Tallinna Tehnikaülikool (TTÜ) inseneri- ja tehnikahariduse lipulaev Eestis. TTÜ hariduse unikaalsus peitub tehnika-, loodus-, täppis-, majandus- ja terviseteaduste sünergias, mis aitab kaasa uute ideede sünnile. TTÜ eesmärk on saada Läänemere regiooni juhtivaks tehnoloogiaülikooliks.

Õpetamine põhineb rahvusvaheliselt tunnustatud teadustööl ja TTÜ lõpetajad on tööjõuturul kõrgelt hinnatud. TTÜ on Eesti majanduse mootor, ülikooli ligi 70 000 vilistlast on kujundanud tänase Eesti majandusmaastiku.

Akadeemilistele kompetentsidele ja professionaalsele juhtimisele rajatud ülikoolina osaleb TTÜ aktiivselt kiiresti areneva ühiskonna vajaduste rahuldamisel ning digitaalajastu väljakutsetega toimetulemisel. TTÜ linnakus asub üle 200 kõrgtehnoloogilise ettevõtte (nt Skype).

Ülikooli moodustavad neli teaduskonda ja Eesti Mereakadeemia. Kõikide valdkondade tudengitele pakutakse suurepärast tudengi- ja kultuurielu; ülikooli majutus- ja sportimisvõimalused on ühed paremad Läänemeremaades.

TTÜ vastutab inseneride järelkasvu ja tehnikakultuuri edendamise eest Eestis, panustab innovaatiliste teenustega ühiskonna jätkusuutlikku arengusse ja rahvusliku heaolu kasvu. Ülikooli tulevikuvisiooniks on innovaatiline Eesti jätkusuutlikus maailmas.

TTÜ osalemist ettevõtluses ja organisatsioonides koordineerib TTÜ innovatsiooni- ja ettevõtluskeskus Mektory.

Link
http://www.ttu.ee/