Kirjeldus
Tallinna Tehnikaülikooli põhitegevus on edendada teadusi kõigis oma tegevussuundades, anda teadus- ja akadeemilisel kutsetegevusel põhinevat kõrgkoolitust kõigil astmetel ning osutada teadus-, õppe- ja arendustegevusel põhinevaid teenuseid. TTÜ on õppe-, teadus-, arendus- ja kultuuriasutus, kus toimub bakalaureuse-, magistri- ja doktoriõpe mitmel õppesuunal tehnika, tootmise ja ehituse; loodus- ja täppisteaduste; sotsiaalteaduste, ärinduse ja õiguse; teeninduse ning hariduse õppevaldkondades. kasutamise eest.

TTÜ-s on 8 teaduskonda (sh Infotehnoloogia teaduskond), 33 instituuti, 24 laborit, 108 õppetooli ja 20 lektoraati. Ülikoolis on ligemale 14 000 tudengit ning ligi 2000 töötajat (sh 1200 õppejõudu ja teadlast), sealhulgas rohkem kui 1000 välisüliõpilast erinevatest riikidest ning arvukalt välisprofessoreid ja teadlasi, mis kokkuvõttes muudab TTÜ üheks kõige rahvusvahelisemaks organisatsiooniks Eestis. TTÜ rahvusvahelisust toetavad ka TTÜ 65 partnerülikooli üle maailma (s.h. Stanford University ja Berkeley University). TTÜ eesmärk on olla innovaatiline, rahvusvaheline, ettevõtlik teadusülikool, kus tegeletakse rahvusvahelisel tasandil teaduse, õppetöö ja innovatsiooniga.

TTÜ missioon on Eesti jätkusuutliku arengu toetamine teadusloome ja teaduspõhise kõrghariduse kaudu tehnika-, täppis-, loodus- ja sotsiaalteaduste vallas. TTÜ osalemist ettevõtluses ja organisatsioonides koordineerib TTÜ innaovatsiooni- ja ettevõtluskeskus Mektory.
Link
http://www.ttu.ee/