Kirjeldus
Tarkvara Tehnoloogia Arenduskeskuse (STACC) põhitegevusalaks on teadus- ja arendustegevus loodus- ja tehnikateaduste valdkonnas. STACC pakub oma klientidele teadusarendusekspertiisi andmeanalüütika valdkonnas ja aitab uudseid IT teenuseid ja tooteid kiiremini turule tuua, ühtlasi on STACCi eesmärgiks on tugevdada koostööd kõrgkoolide ja infotehnoloogia ettevõtete vahel, et suurendada partnerettevõtete kõrgtehnoloogiliste toodete konkurentsivõimet.

Strateegilisteks rakendusvaldkondadeks, kus andmeanalüüsi kompetentse kasutatakse, on uuel perioodil 1) andmeanalüütika tarkvara ja süsteemide optimeerimiseks, 2) aeg-ruumiliste andmete analüütika, 3) küberturvalisus ja 4) e-tervis ja personaalne meditsiin.

Link
http://www.stacc.ee/et