Kirjeldus
2015. aastal valmis Rakveres unikaalne Targa Maja Kompetentsikeskuse testkeskkonna hoone, mis on muuhulgas liginullenergiamaja. Keskus on keskendunud hooneautomaatikale, selle haldamissüsteemidele ja arendamisele ning liginullenergia kontseptsioonist lähtuvalt ka energiasäästule.                                                                  

Targa Maja Kompetentsikeskus on regionaalse innovatsioonipartnerluse keskus, mis aitab valdkonna ettevõtetel, avaliku võimu ning teadus- ja arendusasutustel luua, arendada ja rakendada intelligentseid targa maja tehnoloogilisi lahendusi, aidates kaasa meie igapäevase elukeskkonna mugavamaks, energiasäästlikumaks ning ohutumaks muutmisel.                                                                                                                  

Keskuse põhitegevusteks on kinnisvaraprojektide arendamise nõustamine targa maja lahenduste rakendamiseks; rakendusuuringute ja tootearendusprojektide läbiviimise nõustamine ja tehniline ekspertiis; andmete töötlemine, analüüs ja interpreteerimine; täienduskoolituste ja seminaride korraldamine.
Link
http://www.rakveretarkmaja.ee/