Kirjeldus
Positium LBS on Tartu Ülikooli spin-off firma, mis on spetsialiseerunud mobiilpositsioneerimise andmete kasutamisele valdkondades, kus vajatakse inimeste paiknemise ja liikumise andmeid. Tegevuse eesmärgiks on koguda, varuda, analüüsida ja kasutada positsioneerimise andmetest tulenevat infot oma uuringutes, analüüsides, automatiseeritud veebiteenustes ja teaduslikes uuringutes. Eesmärgiks on mobiilpositsioneerimisest lähtuvate võimaluste rakendamine elu paremaks korraldamiseks, paremate linnade planeerimiseks, turvalisuse tagamiseks ja elukeskkonna säästmiseks.
Link
www.positium.com