Kirjeldus
Olles tervishoiuasutus ja baas Tartu Ülikooli õppe-teadustööle, on Tartu Ülikooli Kliinikumi eesmärgiks oma vara valitsemise ja kasutamise kaudu kõrgetasemelise arstiabi osutamine ning koostöös Tartu Ülikooli arstiteaduskonnaga arstidele ja muule meditsiinipersonalile diplomieelse ning -järgse välja- ja täiendõppe andmine ning meditsiinialane teadustöö. Kliinikum soovib olla nutikas haigla nutikas linnas.
Link
www.kliinikum.ee