Kirjeldus
Fookus Uuringud on ärianalüütika ettevõte, mis on spetsialiseerunud personali- ning kliendiuuringutele. Meie eesmärk on olla paindlik ja usaldusväärne uuringupartner organisatsioonidele ja ettevõtetele otsuste tegemise juures. Uueks arengsuunaks on töötada välja andmete integreerimise ja visualiseerimise tööriist.
Link
www.fookusuuringud.ee