Kirjeldus
AHHAA on teaduskeskus, mille eesmärk on väärtustada õppimist, pakkudes kõigile avastamisrõõmu. AHHAA missiooniks on teadmistepõhise mõtteviisi kujundamine ahhaa-kogemuse ja käed-külge tegevuste kaudu. Seekaudu on AHHAA kolmeks põhiväärtuseks teadmistepõhisus, professionaalsus ning sõbralikkus. Väärtustatakse haridust, ollakse usaldusväärne, kvaliteetne partner ning avatud uutele ideedele.

AHHAA on rahvusvaheliselt tunnustatud koostööpartner mitmes organisatsioonis. Täna juhib AHHAA Põhjamaade Teaduskeskuste Assotsiatsiooni (NSCF) ja kuulub Euroopa Teaduskeskuste Organisatsiooni (ECSITE) juhatusse. Lisaks on AHHAA tegev ka Euroopa Teadusfestivalide organisatsioonis (EUSEA) ja Rahvusvahelises Planetaariumide Ühingus (IPO). Pikaajalise rahvusvahelise koostöö tulemusena PLACES projekti raames omistati AHHAA eestvedamisel Tartule 2015. aasta alguses Euroopa teaduskultuuri linna tiitel.
Link
www.ahhaa.ee