Sissejuhatus

Uuringu eesmärgiks oli töötada välja ja testida välitöödeks sobiv tahvelarvutitel kasutatav rakendus, mis aitab muuta senised Tartu Linnavalitsuse inspektorite tööprotsessid efektiivsemaks. Infoühiskonna arenguga on kasvanud nii informatsiooni maht, kui selle liikumise kiirus. Seega on oluline, et info töötlemine saaks toimuda võimalikult operatiivselt, ilma täiendavate lisakuludeta (sobivasse vormi ümberviimised, täpsustamised jne). Uuringu põhjal antakse hinnang rakenduse ja tahvelarvutite sobivuse kohta Tartu Linnavalitsuse igapäevasteks töödeks.