Sissejuhatus

Aadressilt https://tpr.tallinn.ee on kättesaadavad detail- ja üldplaneeringute andmed ning samas toimub ka nimetatud planeeringute menetlemine. Registrisse sisselogimine toimub läbi eesti.ee keskkonna id-kaardi, mobiil-id või pangalingi kaudu. Kõigil isikutel on võimalik siseneda registrisse klient rollis, eesti.ee keskkonnas on asutustel võimalik määrata isikuid, kellel on õigus asutuse töötajana registris määratud rollis (näiteks projekteerija) tegutseda.