Sissejuhatus

Terviklik linna parkimise korraldamise platvorm, mis sisaldab mobiilset parkimist (s.h. sms põhine infovahetus ehk ka mittenutitelefonile), (inva)lubade haldus - kehtivus, trahvide haldus (elektrooniline), vaiete haldamine, kontrolöride töövahend kontrolliks jms. Tallinn näitel tagab kuni 95% tehingutest elektrooniliselt. Efektiivseim lahendus kogu süsteemi töökorralduseks.