Sissejuhatus

Linna operatiivinfo juhtimiseks ja haldamiseks on Tallinna linnas välja arendatud infosüsteem Opinfo.tallinn.ee, mille funktsionaalsuseks on omavalitsuse lubade väljastamise ja haldamise süsteem. Infosüsteem sisaldab järgmisi haljastus- ja hooldustööde funktsionaalsusi: kaevetööloa ja tänava ajutise sulgemise loa ning teiste teemaa-alal toimuvate teehoiutööde menetlemist. Tulemuseks on paberivaba asjaajamine ning mugavalt kogu protsess jälgitav.