Sissejuhatus

Positium loob algoritme, mis aitavad klientidel kasutada mobiilpositsioonimise andmeid. Algoritmid hindavad valimi esinduslikkust, tagavad isikuandmete kaitse ja teevad analüüse vastavalt lõpptarbija vajadusele. Toodetud statistikat saab kasutada näiteks teiste meetoditega kogutud info lisana, luua lisandväärtust mõnele teenusele või saada lihtsalt kiiremini ja odavamalt andmeid, mis muidu oleksid kulukad ja nõuaksid liiga palju aega.

Valmis genereeritud statistika on sealjuures tellija nägu: näiteks transpordimodelleerijad vajavad oma töös sisendiks ühtesid, turismi või turunduse uurijad hoopis teistsuguseid andmeid.