Sissejuhatus

Üle linna paigutatud Floud seadmetest koosnev sensorite võrgustik võimaldab sagedaste üleujutuste piirkondades anda infot ujutuste põhjustest ja kulgemisest ning anda linna elanikele aegsasti hoiatusi.

Seadmetega mõõdetakse erinevaid üleuutustega seotud parameetreid (vee tuvastamine, veetase, vooluhulgad, temperatuur, hägusus jne). Mõõtetulemused edastatakse pilvepõhisesse andmebaasi, kus need salvestatakse koos asukoha infoga. Andmebaasiga on seotud erinevatele kasutajatele mõeldud rakendused, millega andmeid kuvatakse ja tõlgendatakse.