Sissejuhatus

Avaliku ürituse korraldaja saab infosüsteemi vahendusel esitada loa taotluse ning kõik vajaminevad dokumendid (nt turvaplaan, liikluse ümberkorraldamine, parkimine jmt). Samuti on tal ka kogu aeg ülevaade menetluse käigust: infosüsteemist on näha taotlejale, kas taotlus on juba läbivaatamisel, kooskõlastamisel, vormistamisel, allkirjastamisel või väljastatud.

AKIS kiirendab menetlusprotsessi, sest kogu suhtlus menetleja, kooskõlastajate ning korraldaja vahel toimub läbi infosüsteemi. Infosüsteem on ühendatud rahvastikuregistri, äriregistri, ADSi aadressiandmete süsteemiga, ehitisregistri, kinnistusraamatu ja majandustegevuse registriga, mis teeb andmete sisestamise lihtsamaks. Samuti saavad kooskõlastajad AKISe kaudu esitada korraldajale lisaküsimusi, nõuda lisadokumentatsiooni või paluda taotlust täiendada.

Pärast loa väljastamist, saavad kõik elanikud AKISe avalikus portaalis tutvuda toimuvate üritustega. Ürituste leidmiseks on AKISes interaktiivne veebikaart ja kalender. Elanikel on võimalik ka AKISest tellida oma e-postile teavitusi teda huvitavate ürituste kohta (vaata Tallinna näidet).