Peamised tegevused


Targa linna klastri peamised tegevused 2015-2018 on:

1. Arendustegevused: oskuste ja teadmiste kasvatamine
• Uuringud ühist huvi pakkuvate teemade analüüsimiseks (uued teholoogiad ja nende kasutuselevõtuga seonduvad küsimused, avaliku sektori hankesüsteemid erinevates riikides, jne)
• Koolitused ja seminarid klastri liikmetele erinevates ühist huvi pakkuvates valdkondades (uued tehnoloogiad ja nende võimalused; erinevate turgude eripärad; avaliku sektori toimimine; targa linna valdkonna globaalsed trendid jne)
• Võrgustumine ja klastri liikmete vahelise koostöö arendamine
• Innovatsiooni juhtimise arendamine ja innovatsiooni vastuvõtuvõime parandamine

2. Ühisturundus
• Osalemine Targa linna olulisematel rahvusvahelistel messidel ja konverentsidel
• Ühised turundusmaterjalid ja turunduskeskkonnad

3. Rahvusvahelistumine
• Tartu, Tehnopoli linnaku ja Eesti ettevõtete saavutuste tutvustamine erinevatele rahvusvahelistele sihtgruppidele
• Tartu rahvusvaheline Smart City konverents ja mess (Estonian ICT Week raames)
• Sihturgude analüüsid ja tundmaõppimine
• Õppereisid sihturgudega tutvumiseks

4. Koostöö teadus- ja arendusasutustega (T&A asutused)
Koostöö T&A asutustega (Tartu Ülikool, Tallinna Tehnikaülikool, Eesti Maaülikool, rakenduskõrgkoolid, jt), kellega paljudel ettevõtetel on juba olemas hea koostöö, on klastri edu tarbeks kriitiline. Paljudel T&A asutustel ja nende allüksustel on olemas ka väga hea kompetents uuringud, teadustöö, rakenduspotentsiaaliga innovaatilised lahenduses), mis haakub targa linna temaatikaga.
Koostöö on kavandatud kahel tasandil:
1) koostöö organisatsioonide vahel, mis loob raamistiku detailsemaks tegevuseks;
2) probleemipõhine koostöö klastri ettevõtete ja TA vastavat kompetentsi omavate üksuste vahel. Koostöö kulud kantakse kas klastriprojektist, kui tegu on uuringuga või ettevõtete poolt otselepingutega, kui tegu on ettevõtete detailsetele vajadustele vastavate tegevustega.
Koostöö klastriga annab T&A asutustele pakkuda oma teadustöö tulemusi katsetamiseks ja eksperimenteerimiseks, mis omakorda võimaldab valideerida teadustöö tulemusi ning praktikast saadud tagasiside kaudu uusi teadustöid suunata ning sillata ettevõtluse ja avaliku sektori praktiliste vajadustega innovatsiooni juurutamisel.