Miks ja kuidas liituda?


Klastriga liitumisel on organisatsioonidele mitmeid kasutegureid, eelkõige annab see aga võimaluse:

  • osaleda mitmekülgses rahvusvahelises kontaktvõrgustikus ja leida uusi koostöövõimalusi sektoris;
  • osaleda sektorit puudutavatel seminaridel, õppereisidel jm projektis ette nähtud ühistegevustes;
  • olla kaasatud ja panustada sektori uutesse arengutesse.

Klastriga on juba praeguseks hetkeks liitunud üle 20 organisatsiooni, nende hulgas Tartu linn, Tartu Teaduspark, Tallinna Teaduspark Tehnopol, STACC, Virumaa Kompetentsikeskus, aga ka mitmed Eesti ettevõtted, nagu Regio, Positium, Mobi Lab, Microsoft, Hoiame Kokku Grupp jne, mitmetega on liitumisläbirääkimised käimas. Täpse ülevaate klastri liikmete nimekirjast leiate siit.

Klastri liikmeks vastuvõtmist võivad taotleda Eestis või välismaal registreeritud äriühingud, omavalitsused, haridusasutused jt valdkonna suunitlusega MTÜd ja organisatsioonid.

Klastri liikmed on kohustatud täitma kokku lepitud projekti eesmärke ja tasuma omafinantseeringu. Kõikidele ettevõtetele algab liikmemaks kolme aasta peale kokku 3 000 eurost. Omafinantseeringu täpne suurus lepitakse klastri juhatusega kokku läbirääkimiste käigus ja sõltub eelkõige sellest kui aktiivselt soovib ettevõte projekti tegevustesse kaasatud olla (koolitused, õppereisid, demod jne).

Klastri liikmeks astumiseks on vajalik täita avaldus ning saata see digitaalselt allkirjastatuna e-posti teel aadressile: gerttu@smartcitylab.eu. Seejärel võetakse esitatud avaldus menetlusse klastri juhatuse poolt, vajadusel külastatakse ettevõtet lisainfo saamise eesmärgil, misjärel otsustab klastri juhatus organisatsiooni vastuvõtmise klastri liikmeks.

Uue liikme vastuvõtmine vormistatakse klastri konsortsiumlepingu mõlemapoolse allkirjastamisega.